Offerte aanvragen

Controle jaarrekening

Uw jaarrekening is de financiële verantwoording van uw organisatie en vormt een houvast voor de bank, mogelijke investeerders, toezichthouders, de fiscus en maatschappelijke organisaties. De controleverklaring is een waarborg in het maatschappelijke verkeer. Maar in de eerste plaats is de informatie voor uzelf van belang. Onze accountants hebben veel ervaring met de jaarrekeningcontrole van kleine, middelgrote en grote organisaties in de profit- en non-profitsector en beschikken over alle benodigde vergunningen van de Autoriteit Financiële Markten. We controleren uw cijfers via een duidelijk en helder stappenplan, waarin we vanuit uw strategie en doelstellingen uw kansen en risico’s inventariseren, benoemen en interpreteren. We letten hierbij ook op zaken die zijdelings van invloed kunnen zijn. Hierdoor kunnen wij praktische aanbevelingen geven op het gebied van rendementsverbetering, de financieringsstructuur en verbetering van bedrijfsprocessen. Uiteraard hebben we daarbij ook aandacht voor fiscale aspecten.

Mede gezien ons internationaal netwerk kunnen wij ook de controle op mondiaal niveau uitvoeren, waarbij wij door ons HLB-netwerk effectief en efficiënt kunnen optreden.

Naast de controleverklaringen geven we ook subsidieverklaringen en duurzaamheidsverklaringen af. Klanten met belangen in het buitenland ondersteunen we via onze audit-experts in het buitenland. We begeleiden u graag als u wilt overstappen op de internationale rapportagestandaard IFRS.

Meer informatie

drs. E.A.A. (Edwin) van Iersel RAPartner / Accountant

"Mijn hoofdtaak is audit en advies voor het MKB, zowel lokaal als internationaal. De kracht... Lees verder

Lees meer over drs. E.A.A. (Edwin) van Iersel RA