Offerte aanvragen

Implementatie IFRS

Als u besluit IFRS te implementeren, analyseren wij de effecten op uw huidige jaarrekening en verankeren wij de IFRS-kennis en -ervaring binnen uw onderneming. Via onze IFRS Compliance Checklist bieden wij u gedetailleerd inzicht in alle relevante verschillen tussen NL GAAP en IFRS en hoe dit tot uitdrukking komt in de eerste jaarrekening volgens IFRS. Ook brengen we de effecten van IFRS op diverse bedrijfsprocessen in kaart.

Wij werken met een stappenplan dat u goed inzicht geeft in de voortgang van het proces, zodat u grip krijgt op IFRS of IFRS for SME:

  1. beoordelen organisatiestructuur, administratieve organisatie en financiële administratie;
  2. beoordelen jaarrekening en huidige waarderingsgrondslagen;
  3. uitwerken effecten van IFRS op de jaarrekening;
  4. advies en keuze in waarderingsgrondslagen;
  5. uitwerken transitie-effecten;
  6. opstellen eerste IFRS-jaarrekening;
  7. bespreken IFRS-effecten op onderneming en processen;
  8. periodiek contact over IFRS-ontwikkelingen en nazorg.

De belangrijkste verschillen tussen IFRS en IFRS for SME zitten in onderwerpen als goodwill, pensioenen, business combinaties, deelnemingen, onderzoeken ontwikkelingskosten, financiële instrumenten, belastingen en overige immateriële vaste activa.

Meer informatie

drs. E.W. (Erik) van der Haar RAPartner / Accountant

"Meedenken met ondernemers, directies en grootaandeelhouders van bedrijven... Lees verder

Lees meer over drs. E.W. (Erik) van der Haar RA