Offerte aanvragen

Belastingaangifte

Elke ondernemer moet periodiek zijn belastingaangifte indienen voor de inkomstenbelasting, omzetbelasting, vennootschapsbelasting of dividendbelasting.

Natuurlijk wilt u dat uw aangifte zo gunstig mogelijk voor u uitpakt. Onze fiscalisten zijn op de hoogte van alle keuzemogelijkheden die u binnen de kaders van de wet en jurisprudentie daarvoor heeft en wijzen u op bepleitbare standpunten die u zou kunnen innemen om de belastingdruk te verlagen. Maar ook op de eventuele risico’s die u dan loopt. Daarbij zijn wet- en regelgeving altijd ons uitgangspunt.

Er zijn veel termijnen aan de orde die strikt in acht genomen moeten worden, anders volgt er mogelijk een boete. De fiscalisten van HLB Van Daal & Partners houden die planning nauwgezet in de gaten.

Een aangifte wordt gevolgd door een aanslag en periodiek kan een controle door de belastingdienst volgen. Als u de aangifte onder zogenaamd horizontaal toezicht heeft ingediend, volgt de aanslag zeer snel en zal de controle slechts sporadisch plaatsvinden. Uw adviseur kan u daarover beraden. Uiteraard gaat een belastingaangifte nooit zonder uw akkoord de deur uit.

 

Meer informatie

D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RBPartner / Adviseur

“Ik ben als belastingadviseur werkzaam vanuit de kantoren in Uden en Gemert... Lees verder

Lees meer over D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB