Offerte aanvragen

Belastingcontrole

De belastingdienst voert periodiek controles uit bij ondernemingen. Hieruit kunnen grote correcties voortvloeien. Naheffingen en boetes of nog veel uitzoekwerk achteraf, u zit er niet op te wachten. Door u gedurende het controletraject te laten begeleiden door HLB Van Daal, heeft u altijd een onderbouwd weerwoord en antwoorden paraat.

Met deskundige hulp aan tafel kan discussie over de fiscale verantwoording in het verleden tot een minimum beperkt blijven. Bovendien is met de belastingdienst vaak een oplossing te treffen. Er is meer mogelijk dan u wellicht veronderstelt.

Mocht er toch verschil van mening blijven, zullen wij met u de vervolgstappen overleggen en in een eventuele bezwaarprocedure of gang naar de rechter uw belang verdedigen, uiteraard binnen de bandbreedte van de wet. Maar liever voorkomen we dit door goed gevoerde onderhandelingen en een coöperatieve houding tijdens de controle.