Offerte aanvragen

Agri Food

Mestregelgeving, toeslagrechten, dierenwelzijn, landbouwvrijstelling, melkquota: u heeft er als agrariër dagelijks mee te maken. Net als wij. Brabants van oorsprong hebben wij onze wortels voor een belangrijk deel in de agri food. Onze adviseurs hebben veelal een agrarische opleiding of achtergrond en we investeren veel in specifieke kennis van uw business. Wij spreken uw taal en weten wat er ‘op het land’ speelt. Daardoor kunnen we problemen echt aanpakken en oplossingen aandragen voor de specifieke fiscale- en/of financieel-economische vraagstukken. Dat is ons dagelijks werk.

Voor bedrijfseconomische adviezen gebruiken we programma’s die uw resultaten vergelijken met gemiddelden van gelijksoortige bedrijven. We kijken (altijd kritisch) met u mee en dienen u - ook ongevraagd - van advies, zodat u weloverwogen strategische keuzes kunt maken. Daarnaast kennen we altijd de voor de Agri Food sector actuele (Europese) wet- en regelgeving op fiscaal en juridisch gebied.

Meer informatie

D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RBPartner / Adviseur

“Ik ben als belastingadviseur werkzaam vanuit de kantoren in Uden en Gemert... Lees verder

Lees meer over D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB