Offerte aanvragen

Risk Management & control

Fusies, acquisities, productontwikkeling, nieuwe markten, voldoen aan (inter)nationale wetgeving, verwachtingen van aandeelhouders en andere belanghebbenden… allemaal factoren die kunnen leiden tot inefficiënties in de bedrijfsorganisatie. De interne processen en beheersmaatregelen zijn meestal in korte tijd uitgebreid of aangepast om de veranderingen op te vangen. Vaak met hogere kosten en het verlies van een stevige grip op de organisatie als gevolg.

Wij kunnen helpen die grip weer te verstevigen. Samen doorlopen we een vast stappenplan. Hiermee achterhaalt u snel in hoeverre u ‘in control’ bent. Via een quickscan lichten we vervolgens samen uw organisatieprocessen, informatiesystemen en interne beheersmaatregelen door. Eventuele inefficiënties komen dan vanzelf tevoorschijn. U krijgt advies over hoe u zaken kunt verbeteren en uw organisatie kunt versterken. Bijvoorbeeld door de (her)inrichting van de organisatie, informatiestromen of de aansturing van de onderneming of door reductie van kosten en onnodige complexiteit. Dit leidt in de meeste gevallen tot verbetering van bedrijfsprestaties. Uw rendement is vaak groter dan de beoogde risicoreductie.

Als u het wenst, helpen we ook bij de implementatie van de voorgestelde verbeteringen. Gun uzelf de zekerheid van ‘in control’ zijn.

Meer informatie

drs. E.W. (Erik) van der Haar RAPartner / Accountant

"Meedenken met ondernemers, directies en grootaandeelhouders van bedrijven... Lees verder

Lees meer over drs. E.W. (Erik) van der Haar RA