Offerte aanvragen

Self Assessment

In elke organisatie vormen de interne beheersmaatregelen de basis om inzicht te krijgen in het juist functioneren van de bedrijfsactiviteiten. Een beheersbare en goed gemanagede organisatie creëert waarde en haalt haar zakelijke doelstellingen.

Overnames, acquisities, nieuwe markten aanboren, veranderende regelgeving, eisen van aandeel- en stakeholders, schaalvergroting: elke onderneming krijgt ermee te maken en zal de interne organisatie daarop aanpassen, veelal op ad hoc basis. Het gevaar bestaat dat dit uw blik op het reilen en zeilen van zaken vertroebelt.