Offerte aanvragen

Rechtsvormen en fiscale aspecten

Tussen de rechtsvorm van uw onderneming en het belastingregiem dat voor u geldt, bestaat een zekere wisselwerking. Verandering van rechtsvorm kan bijvoorbeeld het einde betekenen van bepaalde belastingvoordelen, zoals de zelfstandigenaftrek. En fiscale faciliteiten zijn soms afhankelijk van de rechtsvorm (bijvoorbeeld de innovatiebox).

Bij de keuze van de rechtsvorm speelt het belastingrecht dus een grote rol. Een verkeerd gekozen rechtsvorm kan voor een (veel) te hoge belastingdruk zorgen. Dit kan zeer actueel zijn bij de verkoop van (een deel van) de onderneming. En wat geniet belastingtechnisch gezien bij aankoop van een onderneming de voorkeur: een aandelenaankoop of liever een activa-passivatransactie? Achteraf herstellen van ‘fouten’ in de structuur zijn kostbaar en niet altijd mogelijk. Ook verkeerde financieringskeuzes kunnen vervelende fiscale gevolgen hebben.

Het is dus raadzaam periodiek de rechtsvorm en het belastingrecht - dat ook volop in beweging is - onder de loep te nemen en indien nodig aan te passen aan de fase waarin uw onderneming zich bevindt. Als uw vaste belastingadviseur houden wij u op de hoogte van alle voor u relevante ontwikkelingen. Wij kunnen u helpen om de belastingdruk zo laag mogelijk te laten zijn en zorgen ervoor dat alles tijdig en volgens de regels wordt afgehandeld met de fiscus, notarissen, advocaten en/of geldverstrekkers. Te veel belasting betalen wil tenslotte niemand.

Meer informatie

D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RBPartner / Adviseur

“Ik ben als belastingadviseur werkzaam vanuit de kantoren in Uden en Gemert... Lees verder

Lees meer over D.H.J. (Dennis) Hoefnagel MB RB