Offerte aanvragen

Pensioenadvisering

Of uw pensioen nu nog ver weg of aanstaande is, het is goed om dit in het vizier te houden, ook al staat op het jaarlijkse pensioenoverzicht keurig wat u tot op heden heeft opgebouwd en op welk pensioen u zult uitkomen. Samen met eventuele pensioenen uit het verleden geeft dit namelijk niet altijd een reëel toekomstbeeld. Zo zijn de gegevens op uw jaarlijkse pensioenoverzicht mede gebaseerd op gelijkblijvende omstandigheden. Voor een reëel inzicht moet u ook veranderingen in uw salaris of economische omstandigheden meewegen. Het gaat dus niet alleen om inkomsten, maar ook om uitgaven: denk daarbij aan doorgaande hypotheeklasten na pensionering.

Onze pensioenadviseurs kijken samen met u naar uw huidige en gewenste situatie en weten wat nodig is om ervoor te zorgen dat de pensioenvoorziening toereikend is. Wanneer u uw pensioen “in eigen beheer” opbouwt, dus in uw bv, zien wij er met u op toe dat de voorziening die u jaarlijks op de balans terugziet straks ook werkelijk beschikbaar is.

Ook de belastingdienst ziet er streng op toe dat de bv haar verplichtingen nakomt. Normaal gesproken is het bedrag dat jaarlijks als voorziening wordt getroffen voldoende om het pensioenbedrag te realiseren als wordt uitgegaan van 4% rendement waar de fiscus mee rekent. De laatste jaren ligt de rente echter een stuk lager en wordt het benodigde kapitaal wellicht niet gehaald. Het is dus verstandig om te zorgen voor een extra reserve. Uw pensioenadviseur kan u hierover adviseren.

Het is toch wenselijk dat u en uw nabestaanden ook na uw pensioen alle persoonlijke wensen en plannen kunnen realiseren!

Meer informatie

J. (Jan) van Liere RB MPLABelastingadviseur

“Als belastingadviseur ben ik op kantoor Waalwijk verantwoordelijk voor de advisering van... Lees verder

Lees meer over J. (Jan) van Liere RB MPLA