Offerte aanvragen

WBSO en innovatiebox onbemind

Innovatiebox en WBSO worden te weinig gebruikt door ondernemers! Innovatie staat hoog op de agenda van Nederlandse mkb-bedrijven echter ondanks de grote aandacht voor innovatie geniet de innovatiebox nog te weinig bekendheid. Deze regeling werd in het leven geroepen door de overheid en biedt belastingvoordeel aan innovatieve bedrijven. De korting op de winstbelasting kan oplopen tot 20 procent. Ook de WBSO, de specifieke ‘loonkostensubsidie’ waarmee een loonbelastingkorting kan worden verkregen voor aan innovatie bestede man-uren, kan in de praktijk nog veel vaker kan worden toegepast. Vragen over uw mogelijkheden? Neem contact met ons op!