Subsidiecheck Quickscan

false
  • Het doel van deze check is om op basis van een aantal korte vragen zicht te krijgen op mogelijke subsidies en steunmaatregelen. Gevraagd wordt deze checklist zo volledig mogelijk in te vullen, zodat wij over de meest relevante bedrijfsgegevens beschikken.
  • Gegevens Bedrijf

  • MKB Status

  • Een bedrijf valt onder de MKB status indien zij voldoet aan de volgende voorwaarden: * het aantal werkzame personen < 250 bedraagt, en * de jaaromzet < 50 miljoen Euro bedraagt, of * het balanstotaal < 43 miljoen Euro bedraagt het voorgaande betreft steeds het laatst afgesloten boekjaar en geldt voor het geheel van de onderneming inclusief haar partnerondernemingen * en/of verbonden ondernemingen.
  • Bedrijfsactiviteiten

  •  
  • Should be Empty: