DGA Desk

De fiscale regelgeving is uitermate complex en zeer frequent aan verandering onderhevig. De belastingadviseurs van HLB Van Daal zijn dan ook breed georiënteerd, zodat zij u op alle gebieden adequaat kunnen adviseren.

De complexiteit van de regelgeving en het feit dat veel van onze klanten directeur(groot)aandeelhouder (DGA) zijn, heeft er evenwel toe geleid dat sommige van onze adviseurs (nog) meer aandacht aan deze specifieke beroepsgroep spenderen. Wij beschikken over een DGA Desk waar alle knowhow met betrekking tot de DGA wordt gebundeld. De DGA Desk fungeert niet alleen als interne vraagbaak. Zij treedt ook naar buiten, bijvoorbeeld door middel van presentaties en publicaties.

Meer informatie

mr. M.A.G.M. (Marcel) van HattumBelastingadviseur

“Na ruim zeventien jaar lang werkervaring kwam ik in 2002 bij HLB Van Daal... Lees verder

Lees meer over mr. M.A.G.M. (Marcel) van Hattum