Verenigingen en stichtingen

Anno 2013 staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. Ook voor HLB Van Daal is MVO inmiddels geworden tot een van onze kernwaarden. Voor maatschappelijke doeleinden dragen wij daarom graag ons steentje bij. Voor verenigingen en stichtingen gelden speciale fiscale regelingen voor het belonen van vrijwilligers, omzetbelasting over ontvangen subsidies, gehele of gedeeltelijke belastingplicht voor de vennootschapsbelasting of de ANBI-regeling.