Bestuur

HLB Van Daal Adviseurs en Accountants B.V. wordt bestuurd door een directie die is benoemd door de Vergadering van Aandeelhouders. De directie wordt gevormd door twee partners:

  • P.W.M.H. (Pascal) Kosters RA
  • drs. J.B.L.M. (Jean) Bloemers RA

Beiden vormen het dagelijks bestuur en zijn aan te merken als beleidsbepaler in de zin van de Wet toezicht Accountantsorganisaties.

Het bestuur legt het te voeren beleid vast in onder meer een beleidsplan en plannen ten aanzien van specifieke onderwerpen. Na goedkeuring door de partners is het bestuur gemachtigd binnen de kaders van de plannen het dagelijks beleid uit te voeren. Het hiermee samenhangend werkterrein heeft een zodanige breedte en diepte dat, uit het oogpunt van continuïteit en werkbaarheid, het ondersteund wordt door een aantal staffunctionarissen en professionals:

  • Centrale staf
  • Commissie vaktechniek
  • Compliance functie

Wie zijn wij?

Hoewel deel van een (inter)nationaal netwerk, is HLB Van Daal voor alles Brabants, Limburgs én Amsterdams. Met medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn. Onze professionals kennen de dynamiek van het Brabantse, Limburgse en Amsterdamse MKB, weten wat er speelt en herkennen kansen voor hun cliënten. Met de wereldwijde aanwezigheid van HLB kunnen we u tevens grensoverschrijdend van dienst zijn. Via ons internationale HLB-netwerk helpen wij u zaken doen in ruim honderdveertig landen. De samenwerking met wereldwijd...Lees verder

Lees verder