Commissie vaktechniek

Binnen HLB Van Daal zijn de diverse disciplines onderverdeeld naar service-lines. De accenten die zijn gelegd, betreffen:

  • Samenstel
  • (IT) Audit
  • Fiscaal
  • Lonen en Online

De commissie vaktechniek wordt bemand door de diverse voorzitters van de service-lines. Dit houdt het volgende in:

  • Het vaktechnische beleid nader ontwikkelen en hier uitvoering aan geven.
  • Het onderhouden en uitvoering geven aan het opleidingsplan (vaktechnisch).
  • De verzorging van publicaties (intern en extern) en imago verhogende presentaties.
  • Het organiseren van trainingen en cursussen zoals opgenomen in het opleidingsplan.
  • Het opstellen van een masterplan alsmede een jaarplan inzake vaktechniek in de breedste zin van het woord.

De Vaktechnische Commissie (VTC) wordt ondersteund door medewerkers van HLB op specifieke onderwerpen alsmede vaktechniek van HLB Nederland.

Wie zijn wij?

Hoewel deel van een (inter)nationaal netwerk, is HLB Van Daal voor alles Brabants, Limburgs én Amsterdams. Met medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn. Onze professionals kennen de dynamiek van het Brabantse, Limburgse en Amsterdamse MKB, weten wat er speelt en herkennen kansen voor hun cliënten. Met de wereldwijde aanwezigheid van HLB kunnen we u tevens grensoverschrijdend van dienst zijn. Via ons internationale HLB-netwerk helpen wij u zaken doen in ruim honderdveertig landen. De samenwerking met wereldwijd...Lees verder

Lees verder