Compliance functie

De compliance functie wordt vervuld door de Compliance Officer. De functie van Compliance Officer als bedoeld in artikel 23 lid 1 Bta is ingevuld door de heer
drs. E.G. (Edwin) Verhoeven RA.

De Compliance Officer is degene die toeziet op de naleving van het kwaliteitsbeleid, waaronder bijvoorbeeld toezicht op naleving van de Wta, Wwft, onafhankelijkheid en integriteit. Hij rapporteert daarover aan het bestuur.

Wie zijn wij?

Hoewel deel van een (inter)nationaal netwerk, is HLB Van Daal voor alles Brabants, Limburgs én Amsterdams. Met medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn. Onze professionals kennen de dynamiek van het Brabantse, Limburgse en Amsterdamse MKB, weten wat er speelt en herkennen kansen voor hun cliënten. Met de wereldwijde aanwezigheid van HLB kunnen we u tevens grensoverschrijdend van dienst zijn. Via ons internationale HLB-netwerk helpen wij u zaken doen in ruim honderdveertig landen. De samenwerking met wereldwijd...Lees verder

Lees verder