Wie zijn wij?

Lokale aandacht
Hoewel deel van een (inter)nationaal netwerk, is HLB Van Daal voor alles Brabants, Limburgs én Amsterdams. Met medewerkers die uit de regio komen, de taal spreken en betrokken zijn. Onze professionals kennen de dynamiek van het Brabantse, Limburgse en Amsterdamse MKB, weten wat er speelt en herkennen kansen voor hun cliënten.

Wereldwijde ondersteuning
Met de wereldwijde aanwezigheid van HLB kunnen we u tevens grensoverschrijdend van dienst zijn. Via ons internationale HLB-netwerk helpen wij u zaken doen in ruim honderdveertig landen. De samenwerking met wereldwijd 700 kantoren is effectief, de lijnen zijn kort.

Kwaliteit
Onze ambitie is de beste kwaliteit bieden. Daarom investeren we graag in opleiding en training, een adequaat stelsel van kwaliteitsbeheersing, een eigen bureau vaktechniek en ICT. Zo kunnen wij voldoen aan de (kwaliteits)eisen en wensen van de klant en aan de geldende normen, waarden en beroepsregels. Sinds de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) hebben accountantsorganisaties voor het verrichten van wettelijke controles een vergunning van de AFM nodig. HLB Van Daal beschikt over een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles bij ondernemingen en instellingen van niet-openbaar belang (niet-OOB’s).

Accountants- en belastingadviesorganisatie HLB Van Daal heeft vestigingen in Breda, Dongen, Gemert, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, Uden, Valkenburg a/d Geul, Waalwijk en Amsterdam. Er werken zo'n 250 professionals.

Meer informatie

drs. J.B.L.M. (Jean) Bloemers RAPartner / Accountant

"Als allround adviseur zit voor mij de kracht in het jezelf blijven en altijd je hoogste... Lees verder

Lees meer over drs. J.B.L.M. (Jean) Bloemers RA