Transparantieverslag

Medewerkers en partners van HLB Van Daal zijn zich zeer bewust van de (postief) kritische houding van de diverse partijen in de maatschappij ten aanzien van het functioneren van de accountancysector. Wij zijn trots op ons beroep en onze organisatie en willen dan ook graag bijdragen aan verbetering van het functioneren van de accountancysector. Dit doen wij door actief deel te nemen aan de openbare discussie over de accountancysector en daarnaast door zelf onze processen zo in te richten dat wij blijvend aan hoge kwaliteitsnormen voldoen.

Kwaliteit uit zich ook in transparantie. Met onderhavig transparantieverslag geeft HLB Van Daal inzicht in haar structuur, het bestuur, het stelsel van kwaliteitsbeheersing en haar daadwerkelijk functioneren. Sinds de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) hebben accountantsorganisaties voor het verrichten van wettelijke controles een vergunning van de AFM nodig. HLB Van Daal beschikt over een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controles bij ondernemingen en instellingen van niet-openbaar belang (niet-OOB’s).

Download hieronder het volledig transparantieverslag van HLB Van Daal.

Transparantieverslag 2016

Transparantieverslag 2015

 


Rapport 'In het publiek belang'

Op 25 september 2014 heeft de werkgroep Toekomst accountantsberoep haar rapport, getiteld 'In het publiek belang', aangeboden aan Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vaste commissie Financiën van de Tweede Kamer. Lees hier onze bijdrage en reactie of download het volledige rapport.

Meer informatie

drs. E.W. (Erik) van der Haar RAPartner / Accountant

"Meedenken met ondernemers, directies en grootaandeelhouders van bedrijven... Lees verder

Lees meer over drs. E.W. (Erik) van der Haar RA