Privacyverklaring

Door het bezoeken van onze website stelt u HLB Van Daal in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. 

Zie hiervoor:

Privacy statement HLB Van Daal Adviseurs en Accountants Privacy statement HLB Van Daal Audit

Meer informatie

mr. M. (Marieke) HendrikxJurist

Prof. Asserweg 8
5144 NC Waalwijk
+31 (0)416 33 05 05

Als jurist binnen onze organisatie houd ik mij bezig met diverse adviseringsvraagstukken op het… Lees verder

Lees meer over mr. M. (Marieke) Hendrikx