Offerte aanvragen

Estate planning

Er komt een moment waarop u uw vermogen - groot of klein - overdraagt. Bij uw overlijden of tijdens uw leven. U wilt dat het terechtkomt bij diegenen die u het gunt: familie, andere dierbaren, uw bedrijfsopvolgers of een goed doel, en wel met de door u gewenste juridische waarborgen en fiscaal zo gunstig mogelijk.

Als u niks vastlegt, gaat bij uw overlijden uw vermogen volgens de wet over op uw nabestaanden in een vaste volgorde van begunstiging. De wet kent daarbij geen standaardwaarborgen om bijvoorbeeld uw kinderen te beschermen of te voorkomen dat uw vermogen nooit bij een ex-partner terecht mag komen. Ook voor de overgang van uw bedrijf naar uw beoogde opvolgers, biedt de wet geen standaardoplossingen; zeker niet wanneer u een bedrijfsoverdracht wenst die zowel voor u als uw bedrijfsopvolger zo gunstig mogelijk is.

Bij al deze en andere wensen, kunnen onze estate planners u begeleiden. Zij stellen een plan (testamentadvies, schenkingstraject of bedrijfsopvolgingsplan) voor u op dat bij u past. Zij helpen u ook bij de uitvoering ervan. Uw wensen en financiële situatie, zowel zakelijk als privé, staan voorop. Afspraken die u met uw partner hebt gemaakt in huwelijks-/partnerschapsvoorwaarden of een samenlevingscontract worden hierbij niet uit het oog verloren.

Ook kunnen onze estate planners uw erfgenamen begeleiden bij de afwikkeling van uw nalatenschap. Bijvoorbeeld door de zorg uit handen te nemen rond de juridische en financiële afhandeling. Denk aan de aangifte voor de erfbelasting, de uitvoering van uw testament en de verdeling van uw vermogen.

Geïnteresseerd? Wij maken graag kennis met u.

Meer informatie

mr. P.M. (Pieter) Spooren CFP REP RBFiscaal specialist

“Ik ben specialist in vermogensadvisering bij HLB Van Daal (financiële en...
Lees verder

Lees meer over mr. P.M. (Pieter) Spooren CFP REP RB

Investeer in een goede nachtrust

Ondernemen is risico’s nemen. Via deze flyer willen wij u ertoe bewegen om voor uzelf eens rustig na te gaan of u uw zaken goed geregeld heeft voor het onverhoopte geval dat er zich een persoonlijke (nood)situatie voordoet.

Download de flyer hier.